webmaster آغاز برداشت فندق از باغ های فندق favIcon
 • آغاز برداشت فندق از باغ های فندق2016/اسفند/14
  تاریخ انتشار:سه شنبه 3 شهریور 1394
  مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات برداشت فندق از باغ‌های استان قزوین آغاز شده است.
  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی قزوین، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین،«احمد مستخدمی»، سطح زیرکشت باغ‌های فندق استان را 3158 هکتار برآورد و اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود، در سال‌جاری از هر هکتار بیش از 1050 کیلوگرم محصول برداشت شود.
  وی افزود: کشت عمده این محصول در استان در بخش‌های الموت‌غربی و شرقی شهرستان قزوین است که روستای یارود در منطقه رجایی دشت و آکوجان در بخش رازمیان قطب‌های فندق کاری استان هستند.
  مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: باغداران فندق کار استان از اواخر مرداد تا اواخرشهریور ماه فندق باغ‌های خود را برداشت می‌کنند.
  مستخدمی تصریح کرد: استان قزوین رتبه‌ی دوم سطح زیرکشت و تولید محصول فندق را در کشور دارد.
  وی خاطرنشان کرد: غالب فندق موجود در منطقه شامل دو ژنوتیپ گرد و شصتک است که ژنوتیپ گرد حدود 70 درصد باغ‌ها را تحت پوشش قرار داده است.
  مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: در سال‌های اخیر با ترویج در کشت ارقام جدید غیربومی و خارجی پرمحصول، ارقامی مانند شاه فندق، فرتیل، روند و سوقرب نیز به‌صورت الگویی در منطقه کشت شده‌اند.
  مستخدمی تصریح کرد: مدیریت غالب باغ‌های فندق به‌صورت سنتی بوده و غالباً درختان چند تنه تربیت و به‌صورت سطحی آبیاری می‌شوند.
  مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: باید با باغداران را با آموزش و ترویج به‌تربیت درختان یک تنه و استفاده از سیستم‌های آبیاری موضعی برای بدست آوردن تولید بیشتر تشویق کرد.
  آغاز برداشت فندق از باغ های فندق
googleanaletics