webmaster مغز فندق خرد شده (دندانه) favIcon
مغز فندق خرد شده (دندانه)
این محصول از برش دانه فندق طبیعی خام ، سفید شده و یا بو داده حاصل می شود.
  • جزئیات
  • دانلود

.مغز فندق خرد شده ( خام،سفید شده، بوداده)

.در سایزهای 1/3 میلی متر، 2/4 میلی متر، 5/3 میلی متر،8/4 میلیمتر و غیره.

در بسته بندی های 10 و 12 کیلوگرم کارتنی ، 5 و 10 کیلوگرم پلی اتیلن ، 25 و 50 کیلوگرم

مورد استفاده در صنایع بستنی سازی،کیک و بیسکویت،شیرینی پزی وشکلات سازی.

عاری از میکروب و باکتری مطابق با حد مجاز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

googleanaletics